NOAS Led

Garanti Şartları

Ürünlerimizin garanti şartları

Cihazlarımızın garanti süresi 2 yıldır.

Yetkili olmayan kişiler/firmalar vasıtasıyla tamir, bakım ve müdahale edilmesi ya da NOAS orijinal parça kullanılmadan yapılması halinde cihazlar garanti sınırları dışında değerlendirilir.

Garanti hakkında kullanıcıların dikkat etmesi gereken konular

 • Garanti belgesi ile birlikte faturanın bir kopyasını veya fotokopisini saklayınız
 • Ürününüzü işletme ve kullanma kılavuzuna göre kullanınız
 • Arıza sözkonusu olduğunda satıcı firmayı / yetkili servisinizi arayınız

Garanti Şartları

 1. Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
 2. Ürünün tüm aksamları dahil olmak üzere bütünü NOAS’ın garanti koşulları içindedir.
 3. Ürünün garanti süresi dahilinde bozulması durumunda, onarım geçen zamanı (gün bazında) garanti süresine eklenir. Ürünün onarım süresi azami 20 iş günüdür.
 4. Ürünün garanti süresi dahilinde, gerek materyal ve işçilik gerekse montaj kusurlarından dolayı bozulması halinde işçilik masrafı, değiştirilen malzeme bedeli yada başka herhangi bir neden altında hiçbir ücret talep edilmeden tamiri edilecek veya değişimi sağlanacaktır.
 5.  Ürünün:
  1. Teslim tarihi dahilinde garanti süresi içinde zapta geçmek kaydıyla 1 yıl içinde, aynı bozulmayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla mükerrer sonucu, üründen faydalanamamanın süreklilik kazanması,
  2. Onarımı için gereken azami sürenin sınırı aşması
  3. Servis hizmeti veren satralin fikizi olarak olmaması altında sırasıyla satıcı, bayi, acente, temsilci, ithalatçı veya imalatçısından herhangi birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığının tespit edilmesi konumunda ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
 6. Ürünün kullanım kitapçığında yer verilen konulara aleyhinde kullanımdan kaynaklanan bozulmalar garanti kapsamı dışında kalır.
 7. Garanti kazalardan, müşteriye tesliminden sonra taşınmalardan, uygunsuz ve kötü kullanmadan ihmalden, doğal afetlerden, yangından mücbir sebeplerden elektrik voltajındaki değişkenlerden veya buna benzer bir gerekçe yada NOAS Kullanım kitapçığına uymayan kullanma yöntemlerinden kaynaklanan bozulmalarda kullanılmaz. Yusem Led Elektronik Ticaret Limited Şirketi aracılığıyla NOAS ürünlerini onarmak üzere izin verilmemiş bir tamirhane veya kişinin cihazda sebep verdiği bozulmalara garanti vermez.
 8. Ürünün garanti süresi altında, gerek materyal gerekse üretim ve montaj kusurlarından dolayı arızalanması sonucu ilgili servis hizmeti veren tamirhanelerimizde bakım ve onarımı işçilik masrafı ve yedek malzeme bedeli alınmaksızın ücretsiz olarak yapılacaktır.
 9. Garanti, cihazın garantide vurgulanan süresi içinde, Yusem Led Elektronik Ticaret Limited Şirketi onun yetki izin belgesi verdiği istasyonlara bildirmesi şartı ile geçerlidir.
 10. 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanuna dayanılarak 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan yönetmelikler ile ilgili garanti yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi, yerine getirmediğimiz taktirde ise durumun Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca kamuoyuna duyurulmasını kabul ve taahhüt ederiz.

 

Led ürünlerimizi incelemek ister misiniz? Garantili led ürünlerini incelemek için lütfen tıklayın.

Nisan 06, 2017
BLOG