Aydınlatma Metni

1. Yusem Led Elektronik Tic Ltd. Şti veri sorumlusu sıfatıyla, fiyat teklifi kategorisi altında yer alan formu doldurarak kişisel verilerinin aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmesi yönünden ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir. Bu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen hüküm kapsamında yapılmaktadır.

2. İşbu form doldurulmak suretiyle ad soyad, e-mail, telefon olarak paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, veri sorumlusu sıfatıyla Yusem Led Elektronik Tic. Ltd. Şti tarafından işlenmektedir.

3. Bu kapsamda, kişisel verileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal /hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal /hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi faaliyetlerinin, ilgili mevzuata veya şirket prosedürlerine uyumlulaştırma planlama ve yönetimi amaçlarıyla işlenmektedir.

4. Paylaşmakta olduğunuz kişisel veriler yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir.

5. Şirket tarafından hangi kişisel verilerinizin işlendiğini ve bu kişisel veriler bakımından mevcut olan haklarınızı öğrenmek için lütfen Kişisel Verilerin Korunması kategorisi altında yer alan KVKK Politikamızı ziyaret ediniz.

6. Veri sorumlusuna Başvuru- Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimizin fiziki adresine adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden şirketimiz elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

7. Veri Sorumlusu sıfatıyla , 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuat çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak kullanacağız.

Mersis Numarası:  09880505117000015
Adresi: Bereketzade Mah. Şair Ziya Paşa Cad. No: 31/A Kat : 1-2 Karaköy- Beyoğlu/İst
Telefon: 0212 244 84 22        E-mail: info@yusemled.com